Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

raindrops
19:00
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viagwiazdeczka gwiazdeczka

August 30 2017

raindrops
20:45
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viahope24 hope24

August 26 2017

raindrops
16:19
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
raindrops
09:41
3988 6f85
raindrops
09:40
2810 dbea 500
Reposted fromoutoflove outoflove viahope24 hope24

August 25 2017

raindrops
14:07
5521 7155
Reposted frompimpus pimpus viahope24 hope24

August 19 2017

17:58
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaNoCinderella NoCinderella
raindrops
09:58
6097 40e0 500
raindrops
08:13
raindrops
07:04
2348 f2ca 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella
raindrops
07:04
Reposted fromFlau Flau viamuladhara muladhara
raindrops
07:04
3924 d0a5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamuladhara muladhara
raindrops
07:02
3966 f0e1 500
Mężczyzna, który tańczył tango
Reposted fromkitana kitana viahope24 hope24

August 18 2017

raindrops
21:40
Reposted fromFlau Flau viahope24 hope24

August 16 2017

20:04
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaNoCinderella NoCinderella
raindrops
20:03
raindrops
20:03
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
raindrops
20:03
raindrops
20:02

August 13 2017

raindrops
09:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl