Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

raindrops
19:26

June 01 2017

raindrops
19:27
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahope24 hope24

May 25 2017

21:22
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viagwiazdeczka gwiazdeczka
raindrops
21:05
9142 f03e
Reposted fromChibichan Chibichan viahope24 hope24
raindrops
21:05

Kochać człowieka, to znaczy mieć czas, nie śpieszyć się, być obecnym dla niego.

Reposted fromviolethill violethill viahope24 hope24

May 24 2017

raindrops
18:57
5193 2d8e 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viasophielaura sophielaura
raindrops
18:56

May 21 2017

raindrops
10:26
raindrops
08:25

May 16 2017

raindrops
19:36

May 14 2017

raindrops
16:43
7561 10c2 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viahope24 hope24
raindrops
16:39
Reposted fromgruetze gruetze viatsylvvia tsylvvia
raindrops
10:27
2065 d4b5 500
expectation vs reality
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakjuik kjuik
06:52
raindrops
06:52
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viamuladhara muladhara
raindrops
06:52
1146 6172
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viahope24 hope24

May 13 2017

raindrops
20:27
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viahope24 hope24
raindrops
20:23
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viahope24 hope24
raindrops
20:11

A za dzień -                                       

                               już się nie spotkamy

A za tydzień –

                               już nie pozdrowimy 

A za miesiąc -   

                               już się zapomnimy

A za rok –

                               już się nie poznamy

— zdążyć przed Panem Bogiem.
Reposted fromnotthesame notthesame viablacktoblack blacktoblack
raindrops
20:10
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viablacktoblack blacktoblack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl